Hotel Arthur
Ring +358 9 173 441 eller
Suomi
SvenskSvensk
English
Русский
Deutsch
menu
Ansvarsfullhet - Hotel Arthur

Ansvarsfullhet

KFUM i Helsingfors

Vår bakrundsorganisation är KFUM (Kristliga Föreningen av Unga Män) i Helsingfors. Föreningens viktigaste verksamhetsform är mångsidigt arbete med ungdomar och personer i yngre tonåren, scoutverksamhet, andligt, själsligt och socialt arbete, internationalitetsfostran samt idrotts- och motionsfostran.

KFUM i Helsingfors erbjuder mångsidiga fritidssysselsättningar för barn, unga och vuxna. Varje vecka deltar nästan 4 000 barn, unga och vuxna i Helsingfors KFUM:s verksamhet. Hotel Arthurs förtjänst går till allt det som KFUM gör för barn och unga.

KFUM är en internationell förening som är den största icke-politiska ungdomsrörelsen i världen. Verksamheten grundar sig på tre principer som fokuserar på balanserad utveckling av människans själsliga, andliga och fysiska element. Den internationella KFUM-rörelsen har nästan 58 miljoner medlemmar och är verksam i alla världsdelar.

Miljöprogram - Ekokompass

Hotel Arthur Oy förstår sitt ansvar för miljön och förbinder sig att följa gällande lagar och förordningar. En positiv inställning gentemot miljön och att minska belastningen på den är en del av vår dagliga verksamhet, så att affärsverksamheten fortfarande är lönsam. Vårt mål är att spara på vår jords begränsade resurser och vi vill utveckla vår verksamhet långsiktigt i miljöns intresse. Samtidigt vill vi uppfylla våra kunders förväntningar och erbjuda dem ett hem i hjärtat av Helsingfors som bär sitt miljöansvar.

De största miljöeffekterna av vår verksamhet härrör från energi- och vattenförbrukning, anskaffning och användning av material, avfallssortering samt valet av samarbetspartner. Produktionen av bruksenergi orsakar utsläpp som främjar klimatförändringen. Rent vatten är en begränsad naturresurs i världen, och renandet av smutsigt vatten förbrukar energi. Att skaffa bruksmaterial och livsmedel förbrukar naturresurser vid produktionen och belastar klimatet vid både produktionen och transporten. Avfallet som vår verksamhet skapar belastar miljön.

Vi strävar efter att minska el-, vatten- och värmeförbrukningen. I materialanskaffningen väljer vi när det är möjligt större förpackningar och produkter som innehåller mindre förpackningsmaterial. I användningen av material värnar vi om att vara sparsamma och använda allt material effektivt, samt om att minska mängden avfall. Vi strävar efter att återvinna avfall effektivt alltid när det är möjligt. I valet av samarbetspartner prioriterar vi underleverantörer med lägre miljöbelastning och miljöprogram. Vi strävar efter att öka alternativ med närproducerade, ekologiska produkter i vår restaurang.

Inom ramen för vårt miljöprogram följer vi med att ställda mål uppnås: vi följer upp el-, värme- och vattenförbrukningen samt mängden avfall som uppstår. Hela vår personal har fått utbildning i vårt miljöprogram och programmet utvecklas under ledning av ett miljöteam som personalen valt inom sig. Våra kunder och samarbetspartner kan också påverka programmet genom att ge utvecklingsförslag.

Boka rum i Helsingfors centrum

Ankomst
Utcheckning
Vuxna
Barn
Kampanjkod

Ring
+358 9 173 441
vi svarar
genast!

Call us

Mitt i Helsingfors
Hotel Arthur

Berggatan 19
00100 Helsingfors
Finland
+358 9 173 441

Facebook Instagram Linkedin

Kundrespons

TripAdvisorA good deal in Helsinki, centrally located near the... »»
FacebookI love this place! Only stayed there once, so far, but... »»
TripAdvisorSmall, comfortable room. Thanks to the reviews, Hotel... »»
TripAdvisorGreat place to stay in town Nice staff, near bus... »»
TripAdvisorVi hade bokat ett rum för fyra personer och blev... »»
Hotel ArthurVill gärna tacka för mycket god mat och service !... »»
TripAdvisorI stayed here for about 3 nights, and 4 days. This... »»
TripAdvisorHotell Arthur är slitet men rena och rymliga rum... »»
TripAdvisorArthur Hotel is a hotel that is in the heart of the... »»
TripAdvisorGood choice if you are looking for standard... »»