Vastuullisuus, arvot ja visio

Hotel Arthurin toimintaa ohjaavat arvot

  • Asiakaslähtöisyys
  • Jatkuva kehittyminen
  • Kannattavuus
  • Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö
  • Yksityisyys
  • Yksilöllisyys
  • Taustayhteistön eettiset arvot

Hotel Arthurin visio

Klassikoihin palataan aina. The Helsinki Classic.

Arthur on valinta klassisten hotellipalvelujen hyveiden ja vastuullisuuden puolesta. Arthurin tunnelma ja tilat tukevat erityistä hotellikokemusta.

Helsingin NMKY

Taustayhteisömme on Helsingin NMKY (Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys). Yhdistyksen keskeisiä toimintamuotoja ovat monipuolinen varhaisnuoriso- ja nuorisotyö, partio, hengellinen-, henkinen- ja sosiaalinen toiminta, kansainvälisyyskasvatus sekä urheilu- ja liikuntakasvatus. Hotel Arthurin omistaa Helsingin NMKY:n tukisäätiö, jolle myös kaikki hotellitoiminnan voitot ohjataan. Helsingin NMKY:n tukisäätiön ainut tehtävä on sääntöjensä mukaan tukea lasten ja nuorten toimintaa.

HNMKY tarjoaa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia lapsille, nuorille ja aikuisille. Helsingin NMKY:n viikoittaisen toiminnan piirissä on lähes 4000 lasta, nuorta ja aikuista. NMKY on kansainvälinen yhdistys, joka on maailman suurin ei-poliittinen nuorisoliike. Toiminta perustuu kolmioperiaatteelle, jossa on keskeistä ihmisen henkisen, hengellisen ja fyysisen elementin tasapainoinen kehittäminen. Kansainvälisen NMKY-liikkeen jäsenmäärä on lähes 58 miljoonaa ja se toimii kaikissa maanosissa.

Ympäristöohjelma – Ekokompassi

Olemme mukana Ekokompassi ympäristöjärjestelmässä. Ekokompassi tarjoaa järjestelmällisen tavan ympäristöjohtamiseen pk-yrityksille. Ekokompassi on osa pohjoismaista ympäristöverkostoa sekä vapaaehtoista yhteistyötä kaupungin kanssa.

Hotel Arthur tunnistaa vastuunsa ympäristöstä ja sitoutuu noudattamaan voimassa olevia lakeja ja säädöksiä. Ympäristömyönteisyys ja ympäristökuormituksen vähentäminen ovat osa jokapäiväistä toimintaamme siten, että liiketoiminta on kannattavalla pohjalla. Tavoitteenamme on säästää yhteisen maailmamme rajallisia resursseja ja haluamme pitkäjänteisesti kehittää toimintaamme ympäristön hyväksi. Samalla haluamme täyttää asiakkaidemme odotukset ja tarjota heille ympäristövastuunsa kantavan kodin Helsingin sydämessä.

Tunnistamme toimintamme keskeisimmät ympäristövaikutukset energian- ja vedenkulutuksessa, materiaalihankinnoissa ja -käytössä, jätelajittelussa sekä yhteistyökumppanien valinnassa. Käyttöenergian tuotanto synnyttää päästöjä, jotka edistävät ilmastonmuutosta. Puhdas vesi on maailmassa rajallinen luonnonvara ja likaisen veden puhdistaminen kuluttaa energiaa. Käyttötarvikkeiden ja elintarvikkeiden hankinta kuluttavat luonnonvaroja tarvikkeiden tuotannossa sekä synnyttävät ilmastokuormitusta tarvikkeiden tuotannossa ja kuljetuksessa. Toiminnassamme syntyvä jäte kuormittaa ympäristöä.

Pyrimme pienentämään sähkön, veden ja lämmön kulutuksia. Materiaalihankinnoissa suosimme mahdollisuuksien mukaan suurempia pakkauskokoja ja vähemmän pakkausmateriaalia sisältäviä tuotteita. Materiaalikäytössä säästäväisyys ja tehokkuus sekä syntyvän jätteen vähentäminen ovat meille tärkeitä. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan kierrättämään jätteet tehokkaasti. Yhteistyökumppanien valinnassa suosimme alihankkijoita, joiden ympäristökuormitus on pienempi ja joilla on ympäristöohjelma. Pyrimme lisäämään lähi- ja luomuruokavaihtoehtoja ravintolassamme. 

Ympäristöohjelmamme puitteissa seuraamme asetettujen tavoitteiden saavuttamista: seuraamme sähkön, lämmön ja veden kulutusta sekä syntyvien jätejakeiden määriä. Koko henkilökuntamme on koulutettu ympäristöohjelmaamme ja sitä kehitetään henkilökunnan keskuudesta valitun ympäristötiimin toimesta. Ohjelmaan voivat vaikuttaa myös asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme antamalla kehitysehdotuksia.

Ekokompassi

Sustainable Travel Finland

Olemme kehittämispolulla kohti Sustainable Travel Finland -merkkiä, joka on Visit Finlandin myöntämä merkki yrityksille, jotka ovat käyneet läpi koko ohjelman ja jotka täyttävät ohjelman asettamat kriteerit vastuullisesta matkailuliiketoiminnasta.

Sustainable Travel Finland -ohjelma auttaa meitä kiinnittämään entistä enemmän huomiota toimintamme kokonaisvaltaiseen vastuullisuuteen ja kestävyyteen – niin ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuurilliseen kuin taloudelliseenkin.

We Speak Gay

Hotel Arhur on osa sateenkaariystävällistä We Speak Gay -yhteisöä. Meille on tärkeää, että kaikkia työntekijöitämme ja asiakkaitamme kohdellaan kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti sukupuoleen, ihonväriin, rotuun, kansalaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. We Speak Gay-yhteisön tavoitteena on rakentaa Suomesta vieläkin osallistavampi ja empaattisempi sateenkaariystävällinen matkailumaa.

Valpas

Käytämme hotellihuoneissamme Valpas-sängynjalkoja, joissa on luteet vangitseva ansa sekä sähköinen valvontapalvelu, jonka avulla saamme välittömästi tiedon ansaan jääneistä luteista. Valppaan avulla pystymme suojelemaan huoneemme ennaltaehkäisevästi luteilta ja takaamaan vieraillemme turvallisen majoittumisen.

Tilaa uutiskirje

© 2024 Hotel Arthur. Kaikki oikeudet pidätetään.